නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන සංදර්ශකය

පිළිබඳ US

  • IMGL7548

    අපි කරන දේ

    ආයුබෝවන්, අපි Onrun, අපි 2012 වසරේ පිහිටුවන ලදී, අපි Hangzhou Onrun Electric Appliance Co., ltd අයත් වේ, දැනටමත් වසර 8 කට වැඩි කාලයක් ශීතකරණ ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක වේ, දැනට අපට කම්කරුවන් සිය ගණනකට වඩා සහ 10000m2 සිටී. වැඩමුළුව නිෂ්පාදනය කරයි.
    අපි චීනයෙන් ප්‍රදර්ශන කුටි සඳහා වෘත්තීය නිෂ්පාදනයක් වන අතර, ඔබගේ ශීතකරණ අවශ්‍යතා සඳහා අපට හොඳ විසඳුමක් සැපයිය හැකිය, අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න.අපි ඔයා එනතුරැ බලා ඉන්නවා!

අයදුම්පත්

කර්මාන්ත නඩුව

පුවත්

ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය